میاندرود , روستای سوربن
هدیه استفاده مفید احتمالی از این وبلاگ , فاتحه برای مرحوم احمد زارع و دیگر درگذشتگان روستا

دل گپ خصوصی ... از اینكه آیا مازندرانی بمانم؟!!

 

 18/9/1379

11/ رمضان 1421

جمعه اذان ظهر

 

                         … میدانم حرف دل خیلی از شماها را زده ام اما….!!!

         اما شما شاید بخواهید مصلحت اندیشانه تر عمل میكنید. عیبی نیست عین بلوغ است....

خدا میداند كه این مطلب را خصوصی برای فرزندانم نوشته بودم اما نمیدانم چطور شد كه ... اینجوری فاش شد یا فاشش كردم... خدا رحم كند!..... بقول پدر مرحومم حال كه یك (1) داره میلرزد ؛ بگذار دو (2) هم بلرزد...!!

 

                                                           ***

     هیچ لازم نیست آدمی برای دفاع از خودش از غریزه نفرت كمك جوید. با عشق هم میتوان از خود دفاع كرد . سینه باید از كینه تهی باشد تا آدمیت چهره بنماید . وقتی به فطرت مراجعه میكنی به عشق نزدیكتر میشوی یا وقتی به عشق رو میكنی در مسیر فطرت گام مینهی .

     من هر وقت آدم تر میشوم عاشق تر میشوم و هر وقت عاشق تر میشوم آدم تر ! « عاشق تر » كلمه تركیبی شاید نا متجانسی باشد . صفت تفصیلی در عشق یا عاشق!؟!

دل گپ خصوصی ... از اینكه آیا مازندرانی بمانم؟!!

 

 18/9/1379

11/ رمضان 1421

جمعه اذان ظهر

 

                         … میدانم حرف دل خیلی از شماها را زده ام اما….!!!

         اما شما شاید بخواهید مصلحت اندیشانه تر عمل میكنید. عیبی نیست عین بلوغ است....

خدا میداند كه این مطلب را خصوصی برای فرزندانم نوشته بودم اما نمیدانم چطور شد كه ... اینجوری فاش شد یا فاشش كردم... خدا رحم كند!..... بقول پدر مرحومم حال كه یك (1) داره میلرزد ؛ بگذار دو (2) هم بلرزد...!!

 

                                                           ***

     هیچ لازم نیست آدمی برای دفاع از خودش از غریزه نفرت كمك جوید. با عشق هم میتوان از خود دفاع كرد . سینه باید از كینه تهی باشد تا آدمیت چهره بنماید . وقتی به فطرت مراجعه میكنی به عشق نزدیكتر میشوی یا وقتی به عشق رو میكنی در مسیر فطرت گام مینهی .

     من هر وقت آدم تر میشوم عاشق تر میشوم و هر وقت عاشق تر میشوم آدم تر ! « عاشق تر » كلمه تركیبی شاید نا متجانسی باشد . صفت تفصیلی در عشق یا عاشق!؟!

                                                          ***

 

     داخل پرانتز ((( مدیر اجرای شبكه گرگان - سیمای گرگان - در روز جمعه . یعنی همین روز كه دارم این سطور را رقم میزنم [ 18/9/1379 ] . مرا به تحسین و شگفتی برانگیخت .خالصانه به شخصیت و تشخیص او درود فرستادم . آدمی با كفایت و با شعور و بدرد بخور باید باشد . قطعا مجموعه عواملی  در این رابطه دخیل بوده تا ایشان از نیروهای مفید جامعه فرهنگی آن سامان، باشند. خیلی دلم میخواهد شماره تماس آنها را بگیرم و قدردانی از آنها كنم . شاید خیلی درست نباشد كه تنها بگویم ؛ آدمی یا مجموعه ای از نیروهای روان شناس و بدرد بخور در امور تلویزیونی و فرهنگی در آنجا مشغول هستند . این  نحوه بیان آدمها را محدود میكند. خدا میداند كه برای لحظاتی تصمیم گرفتم كه اگر طوری میشد كه از جهت زندگی ( كار و اشتغال و تحصیل و مسكن ) بجای مازندران؛ در گرگان زندگی میكردم چقدر خوب می بود. الآن ذهنم روی این موضوع متمركز شد كه كاش بروم گرگان . چرا:

1- از جهت تعاملات و خط و ربط سیاسی؛ هم مسئولین و هم مردم گرگان سالم تر و واقعی تر و منصف تربنظر میرسند . اینرا كرارا در بعضی از صحنه ها، در مقایسه با مازندران نشان دادند.به مازنی ها بر نخورد كه اگر منصفانه بخودمان نگاه كنیم واقع بین تر خواهیم شد. ضمنا موارد استثناء بر این قاعده شاید بسیار زیاد هم باشند از لحاظ كمیت و شمای مخاطب محترم هم جزء همان استثناها بوده باشید ولی راسته حسینی شاید در طول عمرت چندین بار از نیش حسادتهای همشهریهایت بهرمند شده باشی و...

2- اینطور مینماید ( یعنی خیلی ها اینطور احساس میكنند ) كه در مازندران حسادت بیداد میكند . بیداد! ولی در گرگان قطعا كمتر است یا باین اندازه نیست. ازبعضی از مدیران دستگاههای اجرائی مازندران ؛ آنهائی كه با سایه افكندن در مصادر مدیریتی استان در جنبه های مختلف سیاسی . اجتماعی . فرهنگی و اقتصادی و... جلوی هر گونه رشد و توسعه انسان و استعدادها و.. را گرفته اند! چه باید گفت و چه نباید گفت؟!

3- تعداد قابل ملاحظه ای از مدیران مازندرانی ؛ چاپلوس پرور ؛ تملق خواه ؛ مداهنه گر ؛ تنگ نظر و بدبین هستند.  تحت این شرائط وقتی در مقام مقایسه بر می آئیم ؛  برایمان این محیط گاها خاكستری و كمی تا قسمتی نفرت انگیز می نماید.

      ای بابا...!  سر از نفرت در آوردیم ... كه ؟! آنهم  بر خلاف مدعای این مقال ! خدایا! این  چه آفتی است ؛ تحمل ، تحمل . چرا باید شرایط شخصیتی انسانها ی هم عصر بگونه ای باشد كه بایستی سراسر زندگی را به تمرین تحمل پرداخت ؟!

4-  فردی بنام..... مدیر ... در یكی از مهمترین دستگاههای اجرائی مازندران  بود .  برسبیل اتفاق در جریان   پیگیری و ادامه كاركنگره ای استانی ( كشوری ) با او برخورد كردم . خدا میداند پشیمان شدم از اینكه چقدر من قبل از دیدن این آقایان از نزدیك ؛ آنهمه تصورات مثبتی نسبت به آنها داشتم و در یك سادگی محض بسر میبردم . كاش ..... آدم كه این ها را میبیند و حرف ها بویژه رفتارهاشان را در ... می بیند تازه متوجه میشود كه مردم چقدر بد بختند كه بعضی از این حضرات را بعنوان مدیران بعضی از بخشها در بعضی از دستگاهها  دارند . نمیدانم این شهرستان ..... چه خاكی دارد ؟!!! ..... یكی در همان كنگره بمن میگفت این آقایان از هر چهره مرتب و آراسته ای میرنجند و بهمین خاطر است كه به هر چه كه ؛  كجه ؛  كیه  و یكوری  است ؛ توجه خاصی مینمایند و این آقا خصوصیت شخصیتی ایشان را داشت  از موضع روانشناسی  بررسی میكرد . من البته نمیخواهم برداشت این آقا را بطور دربست تایید نمایم ولی میتوان گفت كه  چنین برداشتهائی در باره ایشان هم وجود داشته و هم چندان دور از واقع نیست.

     چرا باید اینها بناحق خود را نماد انسانهای صالح جلوه دهند ( حداقل در رفتارشان ). حال از این آقای محترم بگذریم كه بمصلحت نیست بیشتر كنكاش شود.  

     ولی یكوقتی این موجودات صالح نما ‌‌( آنهائیكه خودشان مدعی این صفت و شخصیت - نه صرفا در گفتار - بلكه در روش ومنش ؛ هستند. چون لازم نیست كه بگفتار ادعا نشان دهی بلكه ریاكارهاشان لب می بندند و در عمل مدعی هستند با چهره شان با لباس پوشیدنشان با ... ) را در دو دوره و در دو دهه زمانی تقسیم بندی كرده بودم كه در اینجا عین آن مطالب را می آورم . گرچه نسبت به این نظر . فعلا جرح وتعدیلهائی هم دارم ولی باشد تا وقت دیگر :

1- آدمهای خوب دهه نخست انقلاب.

2- آدمهای خوب ! دهه ثانی.

آدمهای خوب  دهه نخست :

      ویژگی خط امامی داشتند.

      غالب آنها صداقت داشتند .

      بعضی از آنان در انجمنها و شوراهای اسلامی هم حضور داشتند و الآن تازه بدوران رسیده ها آنها را  - اغلب آنها را - توبه كرده و تجدید نظر طلب و... میدانند . اینها بودند و هستند كه انواع صحنه های مهم و سرنوشت ساز را در دوره های مختلف انقلاب و نظام رقم زده و میزنند !

آدمهای خوب ( نمای )   دهه دوم كه ؛  یا جنگ ندیده اند و در جریان انقلاب نبودند و وابستگان فكری و یا حتی قومی تفكری هستند كه در زمان امام ( ره )  خط ایشان را بر نمیتافتند و....

 

     این آدمهای باصطلاح خوب ( نمای ) دهه دوم انقلاب ؛  ویژگیهائی دارند كه اعم آنها عبارتند از :

 

       ( البته اینكه عنوان « آدمهای خوب یا صالح » را برای شناسائی آنان  انتخاب كردم از سر محذور است نه اینكه واقعا چنین دسته بندی ئی در خارج  وجود البته تشكیلاتی داشته باشد ؛  بلكه سعی ما  ناظر به آن افراد یا حتی گروهها ئی است كه در افواه عامه مردم ؛  چنین انگاشته  میشوند ،  یعنی علی الاطلاق... وگرنه آدمهای صالح و واقعی ...؟؟!!! )

 

1- خود را طرفدار انحصاری و دو آتشه  ارزشهائی مثل..... دانسته  و پر آتش ترین آنها خود را ذوب شدگان در آن ارزشها  میدانند ؛ یا حداقل چنین طرح میكنند؛  معمولا سبك ادبیات آنها بنحوی است كه گویا مردم جوری دیگرند و این امتیاز ویا...  تنها اختصاص به آنها دارد.

 

2-  بقول امروزیها اینها ، اغلب گفتمان خشونت دارند و كمتر اخلاق نرم و لین اسلامی دارند!

 

3- معمولا انحصار طلبند و گاهی  حتی در حوزه  تفكرنیز این انحصارطلبی را گسترش میدهند !

 

4- بعضی از آنها، طوری مشی دارند كه، گویا خداوند نعوذ بالله، طی حكمی مكتوب؛ صرفا به آنها ،  وكالت انحصاری ، در دین و اظهارنظر نسبت به معارف دینی و برداشت از دین و... داده است !

 

5- معمولا بیشترشان اهل عبادات سطحی و قشری و نمایشی اند!

 

6- وابستگی به اجتماعات خاص دارند - نه البته همه آنها - و منظور اجتماعاتی نیست كه با حضور و خواست عامه مردم برپاشده است!

 

7- ثنا گویان در بین آنها و دست بوسان ؛  زیادند و بوفور یافت میشوند!

 

8-  بعضیهاشان نوعی برخورد طلبكارانه با مردم و دیگران دارند و از حقوق دیگران اطلاعی ندارند!

 

9- گویا حتی بعضیهاشان احساس نوعی مالكیت بر سرنوشت مردم دارند!

 

10 -  بدیگران - غیر خودی هاشان - غالبا بدیده تحقیر مینگرند !

 

11- از توان فكری وعلمی وقدرت استعداد خدادادی و ... غیر خودی هاشان؛ اكثرا متعجب و بعضا در آتش حسادتند!

 

12 -  گاهی دروغگو ؛ هتاك ؛  بی منطق ؛ بی شعور و با گردنهائی پر رگ ( NeckRed ) و متورم و چشمهائی از حدقه بیرون آمده ؛ در برخورد حتی فكری و مباحث علمی و... و قس علیهذا !

 

13 -  مورد حمایت بعض افراد از ما بهتران!

 

14 – بعضی هاشان هم عقده ای اند!

 

15 - پارتی باز و باند باز؛  در هبه موقعیتها و امكانات بیت المال ؛ البته  در جمع خودی ها شان!

 

16 - اغلب نیروهای غیر كارآ . كم فكر و بی تامل و فاقد شعور نظام مند!

 

17 - بطرز عجیبی از نظر فنوتیپی ،  چهر ه هاشان بهم شباهت خاصی دارد . یا للعجب !!

 

18 - خیلی ها شان بدون اینكه بدانند و بعضی هاشان بدون اینكه بخواهند ؛  خودمحورند! وبعضی مواقع ، خود را بجای دین  می نشانند!

 

19 – باور كنید ؛ بطرزشگفت آوری از جهات ژنتیكی و گروه خونی و حتی سطوح اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و خانوادگی و... مشابه هم هستند!

 

20 - در مسائل فكری و فرهنگی بسیار؛  قشری نگر هستند!

 

21- اهل كتاب و مطالعه نیستند ولی در همه زمینه ها اظهار نظر میكنند!

 

22 - بقول مشابه یكی از آنها ؛ حتی بعضی از علوم مهمه ای  را بجای كلاسهای رسمی درس و بحث ؛ در جاهای دیگری آموخته اند! مثل آموختن علم اقتصاد یكی از آقایان در جائی خاص…!

 

23 - بد زبان و عبوس و بد اخلاق و...!

 

24 - در خلوتهاشان ... چه بگویم؟!  ولی در جلوتها ... خود شاهدید !

 

25 - نسبت به پول حساسیت دارند . نباید از پول حرف زد، چون آب دهانشان راه می افتد و كلا "  دینهم دنانیرهم و قبلتهم نساء... " اگر درست گفته باشم ؛  دینشان دینارها، و قبله هاشان زنانند؛ و جهانبینی آنها  بقول یكی ؛ محدود است در دو اتاق و دو اتاقك ( دو اتاق یعنی آشپزخانه واتاق خواب - و دو اتاقك یعنی دستشوئی و حمام ) ولی در خیابانهای فرهنگ و ولی عصر و پاركهای عشق و لاله و دلدادگی های بعضی جوانان قرتی و ..... چه رگ غیرت جهنده ای دارند و فریاد ها دارند و آنچنان رگهای خود را منقبض كرده و شعار مرگ بر .... میدهند كه خونها را هم گاهی بجوش می آورند ولی در خلوتهاشان....؟!

 

26 - بجز یزرگترهای بالای 50 سال سنشان ؛  اغلب اینها پس از دوران سن احساسی؛ به واقعیت برگشته و پشیمان میشوند و باقی ماجرا...!

 

27 - زود فریب میخورند!

 

28 - زود رسوا میشوند !

 

29 - به سی جزء قرآن قسم كه دلم بحال همه آنها میسوزد و اینهمه صفات مذموم ؛ تنها از سر درد بیان شد و نگران آزادی آنها از اینهمه قیود یم ؛  بخصوص آزادی عقیده آنها! ( وبیشتر از همه آنها حضرت رحمن باین بنده رحم فرماید )

 

بقیه را اینجا بخوانید اگر برایتان مهم هست ........
نوع مطلب :
برچسب ها : مازندرانی، مازنی های حسود، نفرت از قوم و قبیله و شهر، بیداد حسادت،
لینک های مرتبط : دل گپ خصوصی ... از اینكه آیا مازندرانی بمانم؟!!،

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


...محمود زارع
...مازندران,ساری,روستای سوربن, مقالات محمود زارع,

مدیر وبلاگ : محمود زارع
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


آثار و تالیفات محمود زارع


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات