میاندرود , روستای سوربن
هدیه استفاده مفید احتمالی از این وبلاگ , فاتحه برای مرحوم احمد زارع و دیگر درگذشتگان روستا

                          طرح پرورش كرم ابریشم " نوغانداری "

                                                          زارع

                                           مازندران . ساری . روستای سوربن

                                                         10 / 2 / 1368

     مقدمه :

               پر واضح است كه رشد و شكوفائی و در نهایت قطع وابستگی اقتصادی هر ملتی به اجانب محمود زارعدر گرو همت مردم آن كشور در رشد و ازدیاد تولیدات اعم از كشاورزی ؛ صنعتی و... می باشد. با توجه باینكه سیاست دولت جمهوری اسلامی در بعد استقلال  اقتصادی  و توسعه ، محوریت را كشاورزی قرار داده است ، لذا می بایست توجه خاصی به این بخش و زیربخشهای این قسمت از تولیدات شود. بخصوص در تولید فرآورده هائی كه جنبه ارزآوری و نیز جنبه صادراتی بیشتری داشته باشد. در اینخصوص باید از روستا  و روستائی شروع كرد و بروستا میبایست بعنوان یكی از مهمترین پایگاههای توسعه و استقلال اقتصادی كشور نگریست.

     در رابطه با جنبه صادراتی و ارزآوری داشتن فعالیتها ،  یكی ازفعالیتها در زیربخشهای كشاورزی ؛ موضوع پرورش كرم ابریشم و نوغانداری میتواند مطرح باشد كه ما در زیر بصورت اجمال هدف و ضرورت و توجیه و مقایسه اقتصادی و... طرح را تشریح می نمائیم.

     هدف :

             هدف هر طرحی بالطبع میتواند دارای چند یا چندین بعد باشد. در طرح مورد نظر ما ، هدف ، ضمن اینكه تلاشی در حد توان بعنوان یك مسلمان و پیرو خط امام در جهت قطع وابستگی اقتصادی و كمك به امر صادرات محصولی كه مقداری ارز را بداخل مملكت میكشاند  ، میباشد؛ كوششی هم است در جهت ترویج و توسعه این رشته از كار در منطقه كه هم استعداد زمین به لحاظ ایجاد توتستان و هم استعداد مردم در جهت نوغانكاری آماده میباشد. مضافا باینكه كسب روزی حلال و تامین معاش خود و خانواده نیز در كنار ایجاد اشتغال موثر مطمح نظر میباشد.


     در روستا به تجربه ثابت شده است كه یك كار مفید تا بدوا بوسیله یك یا چند نفر شروع نشود و مردم با چشم خویش ثمره مفید آنرا نبینند؛ كمتر اقبال پیدا میكنند. بلحاظ اینكه در روستا و حتی منطقه ما ، زمینهای بی بلامانع و حتی حیاط و حاشیه روستا و ساختمانهای مسكونی مردم ، زمینهائی یافت میشود كه مردم میتوانند بعنوان شغل دوم خویش در اوقات بیكاری اقدام به این امر بنمایند. این موضوع  در عدم مهاجرت لااقل فصلی مردم و خالی نماندن روستا هم بسیار موثر است. از طرفی جنبه اشتغالزائی درخوری را هم دارد و كاریست تقریبا بطور كامل " كاربر " نه " سرمایه بر ". از طرفی هم ایجاد یك منبع درآمد بسیار خوب جهت فقرزدائی و دلگرمی روستائیان میتواند مثمر ثمر باشد.

     توجیه اقتصادی طرح :

             پرورش كرم ابریشم ، خوشبختانه دارای مزایای متعددی است كه دقیقا با فرهنگ و سطح فكری و توان اقتصادی و مالی مردم به جهت آسان بودن عملی آن ، كاریست كاملا شدنی و قابل اجراء.

     اولا     هیچگونه وسایل و ابزار و آلات ماشینی خاصی فعلا در این امر دخیل نیست.

     ثانیا -     در مدت زمان محدودی ( حداكثر 45 روز ) تولید میشود.

     ثالثا -     سرمایه چندانی جهت اقدام بكار نمیخواهد؛ فقط درخت توت تنها مسئله مهم این طرح میباشد ، كه

                  آنهم شرائطش فراهم است.

     رابعا -    هیچگونه تكنولوژی پیچیده در امر تولید و بهره برداری آن دخیل نیست.

     خامسا -  ریسك كردن در این كار برای هر روستائی امكان پذیر است. چون در صورت عدم توفیق

                 احتمالی هم ضرر چندانی نمی بیند. و دیگر گزینه های قابل بحث .....

     در توجیه اقتصادی طرح لازم است ابتداء یك مقایسه ای بین میزان عایدی ائی كه برای یك كشاورز در سطح یك هكتار زمین با كشت برنج بدست می آید ،  با تولید ابریشم در همان سطح بنمائیم.

      هزینه ها ( بطور مجمل ) :

     مقدار امكاناتی را كه برای كشت یكساله برنج در سطح یك هكتار زمین بكار میرود عبارتند از :

1-     تراكتور دو(2) روز + تیلر پنج (5) روز + سوخت و دستمزد و...             80000 ریال

2-     دستمزدهای نیروی انسانی در طول كار                                             200000 ریال

3-     هزینه كود و سم و علف كش و... بطور میانگین در هر هكتار                   25000  ریال

4-     حق میرآب و هزینه های آبیاری                                                        15000  ریال

5-     هزینه های متفرقه ( پیش بینی نشده ) حدود                                          30000  ریال

مجموع هزینه ها (بطور تقریب به یقین)...................    350000  ریال 

     عایدی و درآمد :

     میزان عایدی ( درآمد ) در یك هكتار ، آنهم اگر مشكلاتی مثل آبرسانی بموقع ، آفات زدگی و دلالی گری و امثالهم ، در خوشبینانه ترین حالت ، عارض نشود ، در زمینهای نه چندان مرغوب منطقه مورد بحث ، در هر هكتار حداكثر سی (30) خروار شالی كه به قیمت متوسط هر خروار سی هزار(30000) ریال ؛ كلا رقمی حدود نود هزار تومان (900000 ریال ) میشود كه اگر از این درآمد ناخالص مبالغ هزینه ها را كسر نمائیم ، چیزی حدود پنجاه هزار تومان (500000 ریال ) درآمد عاید كشاورز شالی كار میگردد، تازه آنهم كشاورزی كه دارای 7 نفر تحت تكفل میباشد.

     ولی اگر كار پرورش كرم ابریشم در سطح یك هكتار اجراء شود جریان هزینه فائده آن بطور خلاصه بشرح زیر است : ( لازم بتوضیح است كه نگارنده این سطور طی یك مسافرت به استان گیلان و بازدید از چندین نهالستان و مشاوره با چند تن از نوغانداران این اطلاعات را كسب نموده است )

     امكانات لازم برای كار ( هزینه ها ) :

1-     فقط درخت توت + یك انبار معمولی كوچك.

2-     نیروی انسانی برای هر هكتار ؛ تقربا دو نفر ( حد كف نیرو )

3-     مدت زمان لازم برای پرورش و تولید و كسب محصول حداكثر 45 روز.

     شیوه كار :

      در سطح یك هكتار تعداد 6250 اصله نهال توت كاشته میشود كه ردیف كاشت نهال در سطح افقی بفاصله 80 سانتی متر و در سطح عمودی حدود 2 متر می باشد.

      بعد از كاشت نهال حداكثر 2 سال بعد نهال به 80 سانتیمتر كه طول تقریبا استاندارد  آن است میرسد.

     در هر هكتار از نهالستان توت میتوان سی (30) جعبه  تخم نوغان پرورش داد چون هر جعبه تخم نوغان كه حاوی 20000 تخم كرم ابریشم میباشد، حداكثر 600 كیلو برگ توت نیاز دارد و از طرفی در یك هكتار میتوان تا سی (30) تن برگ تولید كرد كه كلا با در نظر گرفتن ضایعات و غیره براحتی میتوان سی (30)  جعبه تخم نوغان را پرورش داد.

     در صورت جدیت در اجرای طرح در هر سال میتوان تا سه (3) بار اقدام به پرورش كرد . یعنی در سه دوره  45 روزه كه جمعا 135 روز در سال میباشد.

     در هر جعبه تخم نوغان میتوان حدود سی (30) كیلو پیله تر را بعمل آورد. هر كیلو پیله تر در شرائط فعلی در بازار بین 800 تا 1000 تومان  ( بسته به درصد كیفیت محصول حتی بیشتر ) قیمت دارد. یعنی حدود سی هزار تومان (300000 ریال ) در هر جعبه . حال اگر در هر هكتار سی (30) جعبه پرورش یابد ، درآمد هر نوغاندار در هر هكتار حدود نه میلیون ریال ( 900000 تومان ) خواهد شد.

     با مقایسه اجمالی بین دو نوع محصول فوق ( برنج و ابریشم ) تفاوت میزان درآمد دقیقا مشخص میگردد. یعنی چیزی بالغ بر بیست ( 20 ) برابر بین عایدی این دو محصول تفاوت وجود دارد. و درآمد ابریشم تقریبا بیست (20) برابر درآمد برنج  میباشد.

     از اینها بگذریم؛ ضرورت عقلی و منطقی اقتضاء میكند كه استعداد زمین را در نوع كاشت محصول در نظر بگیریم.

     موضوع دیگر همانگونه كه در بدو این مقایسه گفته آمد جنبه ارزآوری محصول میباشد. میدانیم كه محصول ابریشم و نخ آن بعنوان مواد خام برای فرش های اعلاء كه یكی از مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی كشور میباشد، مطرح است. حال بگذریم از اینكه در پارچه بافی و... همبكار میرود و این موضوع با توجه به سیاست دولت خدمتگزار كاری است كاملا اقتصادی./.

                                                                      محمود زارع

                                                                                       ساری . سوربن

                                                                       10/ اردیبهشت / 1368 هجری شمسی

     همانگونه كه پیداست این توضیحات در اردیبهشت ماه سال 68 یعنی بیش از یك و نیم دهه پیش از این بوسیله اینجانب نگاشته شده بود كه بالتبع آمار و ارقام و هزینه ها و... و حتی انشاء مطلب نیز در حال و هوای آن دوره میباشد. نكته قابل ذكر آنكه اینجانب بعنوان اولین نوغاندار در روستای سوربن در سال 1367 هجری شمسی  بصورت آزمایشی و با خرید سه جعبه تخم نوغان اینكار را در روستای سوربن انجام داده ام كه بعد از آن انگیزه ای برای تشویق برادرم به اجرای این طرح بوده است كه منجر به این مكاتبه البته بی نتیجه گردید. اینجانب حتی برای تحقیق و بررسی سفری را هم به استان گیلان داشته و از چند مزرعه توتستان كه از واریته های پاكوتاه و پهن برگ استفاده میكردند ؛ بازدید نموده و طی مصاحبه و مشاهداتی كه با تولیدكنندگان آن داشتم اطلاعات تقریبا كاملی را از چگونگی تولید  تا بازاریابی و... را حاصل نموده كه شمه هائی را در گزارش مقایسه ای و بسیار اجمالی فوق ملاحظه میفرمائید. بقول یك دوست شوخ طبع ؛ حداقل ثمره این كار ثبت این ركورد در تاریخ روستای سوربن بعنوان اولین نوغاندار و ایضا تا این تاریخ بعنوان آخرین آن هم حتی ، میباشد.                            محمود زارع 6/8/1384

                                              ساری

                             http://bahoo.blogfa.com

                          http://sorbon.mihanblog.com

نوع مطلب : اولین ها در سوربن، 
برچسب ها : طرح نوغانداری، روستای سوربن، محمود زارع، پرویز زارع،
لینک های مرتبط : مقایسه زنان پلیس کشورها، حتما ببینید،

یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 05:29 ق.ظ
سلام، چهار چوب توافق جدید در لوزان نشان دهنده یک چهار چوب برای اعتماد دو جانبه است. بیائید زرنگ باشیم و تمامی‌ تلاش خود را کرده تا بتوانیم به یک توافق نها‌یی برسیم.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


...محمود زارع
...مازندران,ساری,روستای سوربن, مقالات محمود زارع,

مدیر وبلاگ : محمود زارع
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


آثار و تالیفات محمود زارع


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات